Tạo đồng thuận từ nhân dân

Cập nhật lúc 07:36, Thứ Tư, 01/02/2023 (GMT+7)

Công tác dân vận có vai trò quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2023, Đồng Nai triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nên hơn bao giờ hết, công tác dân vận phải được đổi mới mạnh mẽ, thiết thực.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2023 là phát huy vai trò công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, nắm chắc tình hình đời sống, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là tư tưởng, nguyện vọng của người dân ở những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; ở khu vực giải phóng mặt bằng, khu vực có nhiều dự án để kịp thời tuyên truyền cho người dân về chính sách của Nhà nước, về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân được hưởng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để triển khai thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cấp ủy các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động ổn định tư tưởng, tình cảm và cuộc sống của nhân dân; nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Để làm tốt công tác vận động nhân dân, cán bộ làm công tác dân vận phải có trình độ chuyên môn, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân… Muốn vậy, phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tuyên truyền, vận động làm thông suốt tư tưởng cho một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ để không sợ sai, không sợ kỷ luật, không đùn đẩy, không né tránh khi giải quyết công việc với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, vì nhân dân phục vụ; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo hiệu quả và trọng tâm phục vụ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính.

Để tạo sự đồng thuận trong dân, công tác dân vận phải đi trước một bước nhằm giúp dân hiểu, dân tin và dân nghe theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.         

Minh Ngọc

.
.
.
.
.