Huyện Cẩm Mỹ:

Hiệu quả từ phong trào thi đua Dân vận khéo

Cập nhật lúc 07:36, Thứ Sáu, 10/02/2023 (GMT+7)

Phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) luôn được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn H.Cẩm Mỹ quan tâm thực hiện, tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ và nhân dân xã Xuân Tây (H.Cẩm Mỹ) ra quân làm công tác dân vận. Ảnh: ĐPCC
Cán bộ và nhân dân xã Xuân Tây (H.Cẩm Mỹ) ra quân làm công tác dân vận. Ảnh: ĐPCC

Qua phong trào thi đua DVK, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và uy tín của hệ thống chính trị được nâng lên. Hiệu quả từ các mô hình điển hình DVK đã phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Vì nhân dân phục vụ

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và khảo sát chính xác mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính do cơ quan nhà nước cung cấp, qua đó kịp thời có các giải pháp tương ứng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công ở cơ sở, UBND xã Xuân Tây đã triển khai ứng dụng Google Form thay thế hình thức truyền thống trước đây là phiếu khảo sát. Thông qua ứng dụng này, UBND xã đã tạo một mẫu phiếu gồm 10 câu hỏi và thu được 226 ý kiến.

Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Mỹ cho biết, thời gian tới, huyện sẽ coi trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình DVK ở những nơi khó khăn, phức tạp, bức xúc nổi cộm, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…

Trong đó các câu hỏi về: thái độ, tác phong của công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chất lượng cơ sở vật chất khi thực hiện thủ tục hành chính; việc tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính có dễ dàng, thuận tiện đều nhận kết quả hài lòng từ 98,2-99,1%. Hay kết quả giải quyết hồ sơ tại thời điểm khảo sát có tỷ lệ 100% trả lời “đã giải quyết xong”. Đối với các câu hỏi khác, mức độ hài lòng của người dân từ 90-96%.

Chủ tịch UBND xã Xuân Tây Đoàn Văn Liêm cho biết, thời gian qua, xã đã nỗ lực để tìm ra các sáng kiến, tiện ích nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất, trong đó có mô hình khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính bằng hình thức Google Form. Hình thức này có nhiều ưu điểm, phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, không bắt buộc cung cấp thông tin của người khảo sát, không thể sửa chữa hoặc làm sai lệch kết quả khảo sát, giảm chi phí tài chính và không tốn công sức cho việc in và phát phiếu khảo sát như cách truyền thống trước đây.

Đối với những ý kiến thể hiện mức độ chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ hành chính, xã tập trung tìm giải pháp để ngày càng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức trên địa bàn xã.

Triển khai sâu rộng phong trào DVK

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Cẩm Mỹ Nguyễn Văn Hùng cho rằng, phong trào DVK trên địa bàn huyện đã triển khai sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của địa phương. Như các mô hình DVK trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đã góp phần khuyến khích người dân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; đồng thời, vận động người dân tự nguyện đóng góp 37 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của H.Cẩm Mỹ hơn 70 triệu đồng/năm; toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với các đơn vị ra quân làm công tác dân vận, giúp dân thực hiện các phần việc ý nghĩa, thiết thực trong cuộc sống, xây dựng tốt mối quan hệ quân - dân.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên. Nhiều cơ quan, ban, ngành kết hợp giữa nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình DVK trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật về đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành; coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở.

Những mô hình điển hình về DVK đã được huyện nhân rộng như: Giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở và cho vay vốn Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh của Công an H.Cẩm Mỹ; Đổi rác thải nguy hại lấy quà của Phòng TN-MT huyện (từ khi thực hiện mô hình này đã có 18 tấn rác thải nguy hại được người dân mang đến đổi hơn 18 ngàn cuốn vở học sinh; Camera an ninh tại 13/13 xã của huyện; Cải cách hành chính ở xã Xuân Tây; Nuôi heo rừng bằng trái cây và nuôi dúi tại xã Sông Ray…

Theo Thường trực Huyện ủy Cẩm Mỹ, thời gian tới, toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua DVK gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các mô hình DVK phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phương Hằng

.
.
.
.
.