En

Đòi ủy quyền thế chấp, chuyển nhượng đất khi vay tiền có đúng?

10:08, 29/08/2022

Hỏi: Tôi có vay tiền của bà H. Tuy nhiên, bà H. yêu cầu tôi phải ra văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho bà được quyền thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) mang tên tôi với lý do đảm bảo việc trả nợ. Tôi thấy không an tâm, nhờ luật sư tư vấn.

Hỏi: Tôi có vay tiền của bà H. Tuy nhiên, bà H. yêu cầu tôi phải ra văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho bà được quyền thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) mang tên tôi với lý do đảm bảo việc trả nợ. Tôi thấy không an tâm, nhờ luật sư tư vấn.

Nguyễn Văn Cường (H.Long Thành)

- Trả lời: Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”…

Mục đích của ông vay tiền (tài sản), còn bà H. muốn giữ giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông để đảm bảo cho việc trả nợ khi đến thời hạn.

Việc bà H. yêu cầu ông đến văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho bà được quyền thế chấp, chuyển nhượng QSDĐ là không đúng ý chí của các bên. Mặt khác, nhằm che đậy hợp đồng vay tiền, nếu ký kết hợp đồng ủy quyền về đất đai cũng vô hiệu. Tuy nhiên, ông cũng rất khó chứng minh khi xảy ra tranh chấp vì bà H. không thừa nhận việc cho ông vay tiền.

Như vậy, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho các bên, ông và bà H. nên lập hợp đồng vay mượn tiền, trong đó có nội dung: số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay và việc giao giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông cho bà H.

Lưu ý, phải ký hợp đồng đúng quy định pháp luật. Ví dụ, vay tiền thì ký hợp đồng vay tiền, có như vậy quyền lợi của ông mới được pháp luật bảo vệ.

  LS Ngô Văn Định

Tin xem nhiều