En

Tăng cường tiếp nhận và sử dụng bản sao chứng thực điện tử

09:08, 28/08/2022

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, nhất là đối với các tiện ích mà dịch vụ này mang lại để tổ chức, cá nhân biết và tham gia thực hiện.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, nhất là đối với các tiện ích mà dịch vụ này mang lại để tổ chức, cá nhân biết và tham gia thực hiện.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, lập danh mục các loại giấy tờ có nhu cầu sử dụng cao, có giá trị sử dụng nhiều lần để niêm yết, khuyến nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử để đơn giản hóa giấy tờ hành chính; chỉ đạo các cơ quan thuộc ngành dọc, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tiếp nhận bản sao chứng thực điện tử từ bản chính; không bắt buộc tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao chứng thực là bản giấy theo hình thức truyền thống như trước đây.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng tư pháp, UBND cấp xã đẩy mạnh việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và hướng dẫn khi người dân có yêu cầu chứng thực hồ sơ, tài liệu giấy thì thực hiện bổ sung thêm dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

An An

Tin xem nhiều