En

Quy định mới kê đơn thuốc điện tử

08:08, 26/08/2022

Từ ngày 15-9-2022, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử thay thế sử dụng đơn thuốc bằng bản giấy như hiện tại.

Từ ngày 15-9-2022, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử thay thế sử dụng đơn thuốc bằng bản giấy như hiện tại.

Đây là quy định mới tại Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12-7-2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22-8-2018 của Bộ trưởng Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20-12-2021 của Bộ trưởng Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Theo đó lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử như sau: đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 31-12-2022. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phải hoàn thành trước ngày 30-6-2023.

An An

Tin xem nhiều