En

Thí điểm đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam

09:08, 29/08/2022

Từ ngày 1-9, Bộ Công an sẽ thực hiện thí điểm mô hình đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam theo Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Từ ngày 1-9, Bộ Công an sẽ thực hiện thí điểm mô hình đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam theo Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo đó, số lượng trại giam được áp dụng thí điểm theo nghị quyết này không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Danh sách trại giam được áp dụng thí điểm do Bộ Công an quyết định căn cứ vào nguyên tắc, tiêu chí do Chính phủ quy định.

Việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thực hiện theo nguyên tắc: bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự…

Bảo Ngọc

Tin xem nhiều