Báo Đồng Nai điện tử
En

Tòa án nhân dân huyện Long Thành (Đồng Nai) thông báo mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần quốc tế Pancera

10:20, 27/05/2024

Tại Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2024/QĐ-MTTPS ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Toà án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã Quyết định:

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần quốc tế Pancera.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Phạm Ngọc Quyền – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên hoặc Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó.

Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Quản tài viên hoặc Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

 

Tin xem nhiều