Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện hàng ngàn xe vi phạm nhờ thiết bị giám sát hành trình

08:09, 23/09/2022

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT), trong tháng 6 và 7-2022, đã có hàng ngàn phương tiện (thuộc các HTX, doanh nghiệp vận tải tại Đồng Nai) vi phạm được ghi nhận từ việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT), trong tháng 6 và 7-2022, đã có hàng ngàn phương tiện (thuộc các HTX, doanh nghiệp vận tải tại Đồng Nai) vi phạm được ghi nhận từ việc khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Cụ thể, có gần 19 ngàn phương tiện không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về trang web của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Người lái xe của 3.837 phương tiện vi phạm về thời gian lái xe liên tục từ 10% số ngày xe hoạt động trong tháng. Đáng chú ý, có 428 phương tiện có từ 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000km xe chạy mỗi tháng theo quy định.

Trên cơ sở đó, Sở GT-VT đã đề nghị các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải khẩn trương kiểm tra, rà soát các lái xe của phương tiện vi phạm trên qua thiết bị giám sát hành trình và có biện pháp xử lý vi phạm, giải trình gửi về Sở GT-VT.

Minh Thành

 

Tin xem nhiều