Báo Đồng Nai điện tử
En

Giảm các vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình

08:07, 24/07/2022

(ĐN)- Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT), trong tháng 5-2022, toàn tỉnh có hơn 24 ngàn phương tiện không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về trang web của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định (giảm 206 phương tiện so với tháng 4-2022).

(ĐN)- Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GT-VT), trong tháng 5-2022, toàn tỉnh có hơn 24 ngàn phương tiện không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về trang web của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định (giảm 206 phương tiện so với tháng 4-2022). Lái xe của gần 5 ngàn phương tiện vi phạm về thời gian lái xe liên tục từ 10% số ngày xe hoạt động trong tháng (giảm 149 lái xe so với tháng 4-2022). Có 522 phương tiện có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1 ngàn km xe chạy theo quy định.

Trước các vi phạm trên, ngày 19-7, Sở GT-VT đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải có vi phạm sớm kiểm tra, rà soát để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo và có biện pháp xử lý vi phạm. Góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm các điều kiện về hoạt động kinh doanh vận tải khi tham gia hoạt động theo quy định. Việc khắc phục và giải trình về xử lý các vi phạm gửi về Sở trước ngày 31-7.

Minh Thành

Tin xem nhiều