En

Trang bị đồng phục, tủ sách phòng, chống bạo lực gia đình

09:03, 19/03/2023

Sở VH-TTDL đã ban hành kế hoạch trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở năm 2023.

Sở VH-TTDL đã ban hành kế hoạch trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở năm 2023.

Có 30 CLB gia đình tại các xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố được trang bị tủ sách và sách, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu và TP.Long Khánh. Trang bị đồng phục (áo, nón) cho 60 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở (mỗi nhóm 5 người, tại 9 huyện và TP.Long Khánh).

Sở yêu cầu phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố lập danh sách các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, các CLB gia đình nhận tủ sách và sách năm 2023 về Sở trước ngày 15-4. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH-TTDL) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương trong triển khai, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Trong tháng 5, Sở sẽ bàn giao đồng phục, tủ sách và sách về cho các địa phương.

Quang Nhật

Tin xem nhiều