Phương Phương Thảo hát nhạc xưa Lệ xa người Phương Phương Thảo hát nhạc xưa Lệ xa người
Từ cuối tháng 3 đến tháng 6-2023, ca sĩ Phương Phương Thảo có nhiều đêm diễn giới thiệu abum nhạc mới của cô mang chủ đề Lệ xa người tại Phòng trà Bến Thành (TP.HCM), Hà Nội, Mỹ, Australia…