En

Phấn đấu trên 80% ấp, khu phố có CLB gia đình phát triển bền vững

09:03, 19/03/2023

Theo kế hoạch Triển khai công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2023 của Sở VH-TTDL, phấn đấu đến cuối năm toàn tỉnh có trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa; trên 80% ấp, khu phố có mô hình CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động hiệu quả.

Theo kế hoạch Triển khai công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2023 của Sở VH-TTDL, phấn đấu đến cuối năm toàn tỉnh có trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa; trên 80% ấp, khu phố có mô hình CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu này, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở VH-TTDL phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, tổ chức tập huấn, hội thi kiến thức, văn nghệ, thể thao, gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác gia đình; nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình CLB gia đình và phòng, chống bạo lực… Qua đó, tăng mức hưởng thụ giá trị văn hóa vật chất và tinh thần cho các gia đình, đặc biệt là gia đình vùng đồng bào dân tộc, công nhân khu công nghiệp, khu nhà trọ văn hóa.   

My Ny

Tin xem nhiều