Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng tác văn học và ca khúc kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ

08:02, 28/02/2020

(ĐN) - Bộ VH-TTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phát động đặt hàng sáng tác kịch bản văn học và ca khúc nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).

(ĐN) - Bộ VH-TTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phát động đặt hàng sáng tác kịch bản văn học và ca khúc nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).


Theo đó, những tác phẩm đặt hàng sáng tác chọn lọc thuộc kịch bản văn học cho sân khấu, kịch ngắn, ca khúc, múa hoặc một số loại hình nghệ thuật khác viết về Bác Hồ; tôn vinh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; phản ánh những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tập thể, cá nhân điển hình... Thông qua các tác phẩm đặt hàng sáng tác chọn lọc nhằm khơi dậy niềm tự hào, bày tỏ tình cảm, lòng kính yêu, biết ơn vô hạn và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Bộ VH-TTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu 30 tác giả xuất sắc, tổ chức mở trại đặt hàng sáng tác tại Nhà sáng tác Đà Nẵng thuộc Trung tâm hỗ trợ sáng tác VHNT của Bộ. Tổ chức hội đồng thẩm định để rà soát, đánh giá, chọn lọc, duyệt tác phẩm của cá nhân, đơn vị gửi.
 

My Ny

Tin xem nhiều