Văn học Đông Nam bộ: Di sản phong phú, hiện đại, giàu tiềm năng Văn học Đông Nam bộ: Di sản phong phú, hiện đại, giàu tiềm năng
Ngày 21-9, hội thảo Vài nét đặc trưng văn hóa nghệ thuật Đông Nam bộ đã diễn ra tại Tây Ninh. Đây là dịp nhìn nhận lại bức tranh toàn thể và gợi mở hướng đi mới cho đời sống sáng tạo văn hóa nghệ thuật, trong đó có văn học cho vùng đất đặc biệt này…