Báo Đồng Nai điện tử
En

Ưu tiên xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

N.L
20:57, 14/09/2023

(ĐN)- UBND H.Vĩnh Cửu vừa ban hành Kế hoạch phát triển xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023-2025.

Theo kế hoạch, huyện sẽ thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm huy động mọi tiềm năng trí tuệ và vật chất trong xã hội vào chăm lo, phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời, tạo mọi điều kiện để toàn xã hội, nhất là các đối tượng chính sách được hưởng thụ các giá trị văn hóa và tham gia phong trào thể dục - thể thao quần chúng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện nâng cao sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Qua đó, từng bước phát động trong nhân dân phong trào tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn học, nghệ thuật; xã hội hóa du lịch là một mục tiêu phát triển quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, huyện. Xã hội hóa du lịch là lộ trình khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế, đặc biệt là cộng đồng địa phương tham gia sâu rộng, chủ động và có trách nhiệm lâu dài vào các hoạt động phát triển du lịch của địa phương.

N.L

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích