Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 8-6-2023

07:06, 08/06/2023

Hôm nay 8-6, trong nước tiếp tục diễn ra Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong tỉnh diễn ra các sự kiện: Giao ban kinh tế - xã hội tháng 6-2023; Họp về đầu tư cảng trong Khu công nghiệp Ông Kèo; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh…

Hôm nay 8-6, trong nước tiếp tục diễn ra Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trong tỉnh diễn ra các sự kiện: Giao ban kinh tế - xã hội tháng 6-2023; Họp về đầu tư cảng trong Khu công nghiệp Ông Kèo; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh…

T.H (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

Tin xem nhiều