Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam

06:05, 24/05/2023

(ĐN) - Chiều 24-5, tại TP.HCM, Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ban tổ chức 248) đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TTDL, Bộ Công thương tổ chức hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam (gọi là Bộ tiêu chí VHKD) khu vực Đông Nam bộ.

(ĐN) - Chiều 24-5, tại TP.HCM, Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Ban tổ chức 248) đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TTDL, Bộ Công thương tổ chức hội nghị triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam (gọi là Bộ tiêu chí VHKD) khu vực Đông Nam bộ.

Đại diện Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam và triển khai quy chế xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”
Đại diện Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam và triển khai quy chế xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”

Theo đó, Ban tổ chức 248 đã giới thiệu Bộ tiêu chí VHKD và triển khai quy chế xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn VHKD Việt Nam”, hướng dẫn cách thức đăng ký tham gia xét, công nhận danh hiệu nêu trên.

Bộ tiêu chí VHKD là bộ chuẩn mực đầu tiên về VHKD được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện; các bộ, ban, ngành Trung ương gia tham gia xây dựng.

Bộ tiêu chí VHKD gồm 2 phần. Phần 1 gồm 5 điều kiện bắt buộc là không buôn lậu, không trốn thuế; không sản xuất, kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc hại; không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động; không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại các tổ chức, cá nhân khác; không vi phạm pháp luật.

Phần 2 gồm 16 tiêu chí cụ thể và 40 chỉ số đánh giá, đo lường. Đây là những căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn VHKD Việt Nam” hàng năm.

Việc thực hiện Bộ tiêu chí VHKD được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững, phát triển hài hoà dựa trên các trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với yếu tố cốt lõi là “văn hóa”.

H.Yến

Tin xem nhiều