En

Hôm nay có gì? Ngày 24-4-2023

07:04, 24/04/2023

Hôm nay 24-4, trong tỉnh sẽ diễn ra các sự kiện: Họp tập thể Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo tỉnh nghe các ngành báo cáo vướng mắc triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện 3, 4 Nhơn Trạch; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh…

Hôm nay 24-4, trong tỉnh sẽ diễn ra các sự kiện: Họp tập thể Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo tỉnh nghe các ngành báo cáo vướng mắc triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện 3, 4 Nhơn Trạch; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh…

T.H (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

Tin xem nhiều