En

HĐND với cử tri

07:04, 24/04/2023

1. Cử tri Đoàn Xuân Hải (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa phản ảnh): Dự án Golf Long Thành quy hoạch rất lâu, đề nghị cơ quan chức năng cho biết thông tin cụ thể về thời gian thực hiện bồi thường cho người dân.

1. Cử tri Đoàn Xuân Hải (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa phản ảnh): Dự án Golf Long Thành quy hoạch rất lâu, đề nghị cơ quan chức năng cho biết thông tin cụ thể về thời gian thực hiện bồi thường cho người dân.

- Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư và kinh doanh golf Long Thành được thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái với diện tích khoảng 844,28ha được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ năm 2017-2018); giai đoạn 2 (từ năm 2025). Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư công trình trên đất; xây dựng công trình, khai thác kinh doanh tại các khu vực đủ điều kiện và đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Thẩm quyền thực hiện thủ tục bồi thường cho người dân thuộc UBND cấp huyện nơi có đất. Vì vậy, kiến nghị HĐND tỉnh chuyển nội dung nêu trên về HĐND TP.Biên Hòa để chỉ đạo UBND TP.Biên Hòa căn cứ các quy định theo Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16-10-2019 của UBND tỉnh về Quy định việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để trả lời cho người dân được rõ.

2. Cử tri xã Giang Điền (H.Trảng Bom) phản ảnh: Về giá chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất thổ cư (theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND tỉnh về bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024) là quá cao gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây nhà ở hoặc thừa kế cho con, đề nghị UBND tỉnh xem xét lại mức giá trên.

- Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Theo phản ánh của địa phương, trong quá trình áp dụng Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 ban hành theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của UBND tỉnh, có phát sinh những tồn tại và bất cập về giá ở một số khu vực (trong đó có xã Giang Điền, H.Trảng Bom).

Thời gian qua, Sở TN-MT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa tiến hành rà soát các nội dung chưa phù hợp của bảng giá đất để phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024.

Đến nay, kết quả điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và ban hành tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 10-12-2022, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định Quy định về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 để áp dụng từ ngày 1-1-2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin xem nhiều