Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

02:03, 16/03/2023

(ĐN)- Sáng 16-3, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã chủ trì buổi tọa đàm công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến).

(ĐN)- Sáng 16-3, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã chủ trì buổi tọa đàm công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến).

Tại điểm cầu Đồng Nai, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự tọa đàm tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Nga Sơn
Các đại biểu tham dự tọa đàm tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung uơng Đoàn nhấn mạnh, công tác cán bộ trẻ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiều chương trình, đề án, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cán bộ trẻ được ban hành tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ phát huy khả năng, sở trường, cống hiến, trưởng thành…

Tuy nhiên, công tác cán bộ Đoàn nói riêng, cán bộ trẻ nói chung vẫn còn những mặt chưa đáp ứng được công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Tỷ lệ cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thấp. Năng lực cán bộ trẻ chưa đồng đều; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một số khâu trong công tác cán bộ đối với cán bộ trẻ ở một số nơi chưa được quan tâm chú trọng dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tại tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chia sẻ chuyên đề xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, đồng chí cũng đã đặt ra 6 vấn đề cần quan tâm trong công tác cán bộ trẻ liên quan đến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; hoàn thiện cơ chế thu hút, tạo nguồn; phát huy tinh thần tự giác phấn đấu, rèn luyện của cán bộ trẻ…

Các đại biểu tham dự tọa đàm tại các điểm cầu cũng đã thảo luận đề cập đến thực tiễn xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương hiện nay. Đồng thời đề xuất các giải pháp, cách gia tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị.

Nga Sơn

Tin xem nhiều