Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Các thủ tục sẽ không phải trình hộ khẩu, xác nhận cư trú

10:03, 15/03/2023

Theo Văn bản số 1472/VPCP-KSTT mà Văn phòng Chính phủ vừa ban hành ngày 9-3, có 267 thủ tục hành chính sẽ phải bãi bỏ yêu cầu xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú và phải hoàn thiện các quy trình điện tử trước ngày 20-3. Dưới đây là các thủ tục hành chính liên quan đến các bộ, ngành có tác động lớn tới nhiều người dân.

Theo Văn bản số 1472/VPCP-KSTT mà Văn phòng Chính phủ vừa ban hành ngày 9-3, có 267 thủ tục hành chính sẽ phải bãi bỏ yêu cầu xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú và phải hoàn thiện các quy trình điện tử trước ngày 20-3. Dưới đây là các thủ tục hành chính liên quan đến các bộ, ngành có tác động lớn tới nhiều người dân.

Thanh Hải (tổng hợp) - Đồ họa: Hải Hà

 

Tin xem nhiều