Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc không giải quyết hồ sơ, công việc của người dân

09:03, 23/03/2023

(ĐN)-Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1991 về tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhiệm vụ, công vụ năm 2023 được ban hành mới đây.

(ĐN)-Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1991 về tiếp tục quán triệt, triển khai các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhiệm vụ, công vụ năm 2023 được ban hành mới đây.

Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa)
Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Quán triệt, triển khai nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Văn bản số 3850-CV/TU ngày 16-8-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không sử dụng rượu, bia trước, trong giờ làm việc.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị. Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc không tiếp dân, không giải quyết hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp...

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấp hành, trường hợp phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định.

 

Hồ Thảo

Tin xem nhiều