Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

08:03, 23/03/2023

Cử tri xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) phản ánh: Dọc hai bên tuyến đường Xuân Định - Lâm San (ĐT.765B) H.Cẩm Mỹ chưa có hệ thống mương thoát nước, khe co giãn trên mặt cầu của tuyến đường này bị hư hỏng.

Cử tri xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) phản ánh: Dọc hai bên tuyến đường Xuân Định - Lâm San (ĐT.765B) H.Cẩm Mỹ chưa có hệ thống mương thoát nước, khe co giãn trên mặt cầu của tuyến đường này bị hư hỏng. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, sớm đầu tư hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường để đảm bảo tiêu thoát nước trong khu vực; khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục, sửa chữa hư hỏng khe co giãn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi điều khiển phương tiện lưu thông qua cầu.

- Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GT-VT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

- Về sửa chữa khe co giãn các cầu trên tuyến đường ĐT.765B, Sở GT-VT đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trạng. Qua buổi khảo sát, Sở GT-VT đã có Tờ trình số 71/TTr-SGTVT ngày 3-11-2022 trình UBND tỉnh xin chủ trương lập hồ sơ sửa chữa đột xuất các công trình giao thông năm 2023 bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông. Trong đó, có thực hiện dự án Thay khe co giãn và sửa chữa bản mặt cầu các cầu bị bong bật trên tuyến đường tỉnh 765B gồm: cầu Suối Hai (km3+932), cầu Bảo Bình (km11+804), cầu Suối Nhát (km16+341) và tuyến đường tỉnh 765 gồm: cầu Lang Minh (km3+821), cầu Suối Đá (km7+695), cầu Đá Bàn (km8+374), cầu Suối Sách (km10+505). Hiện chờ UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương để triển khai thực hiện trong năm 2023.

- Về bổ sung mương thoát nước trên tuyến đường ĐT.765B, ngày 29-11-2022, Sở GT-VT đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trạng. Kết quả, các đơn vị khảo sát hiện trạng thống nhất nội dung báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thực hiện: Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường tỉnh 765B đoạn từ km3+932 (cầu Suối Hai) đến km6+000; Bổ sung hệ thống thoát nước trên đường tỉnh 765B đoạn từ km9+300 đến km11+804 (cầu Bảo Bình). Hiện nay, Sở GT-VT đang trình UBND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư để thực hiện trong năm 2023.


 

Tin xem nhiều