Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao nhiệm vụ năm 2023 cho bí thư cấp huyện

02:03, 03/03/2023

(ĐN) - Ngày 3-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ năm 2023 cho bí thư các huyện ủy, thành ủy của tỉnh.

(ĐN) - Ngày 3-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ năm 2023 cho bí thư các huyện ủy, thành ủy của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cấp ủy các địa phương trong tỉnh. Ảnh: VPTU
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cấp ủy các địa phương trong tỉnh. Ảnh: VPTU

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, năm 2023 Đồng Nai có 4 thách thức: Tụt hậu về kinh tế so với các tỉnh lân cận, thể hiện thu ngân sách có chiều hướng sụt giảm; chậm trong phát triển hạ tầng xã hội; an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp; khả năng năng động của đội ngũ cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn. Các thách thức này đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy địa phương phải có giải pháp để hóa giải.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, năm 2023 có rất nhiều nhiệm vụ. Trong đó, về kinh tế, phải có tính sẵn sàng, chuẩn mực về thu hút đầu tư; phải quy hoạch; đẩy mạnh các dự án tái định cư, giải phóng mặt bằng... qua đó giải ngân đầu tư công sẽ nhanh, thu hút đầu tư mạnh, thu ngân sách cao.

Bên cạnh đó, từng địa phương phải xác định mô hình kinh tế theo hướng chọn lọc, giá trị gia tăng cao, không xâm hại môi trường, không để lại gánh nặng cho địa phương trong tương lai.

Cùng với phát triển kinh tế là đi đôi với phát triển văn hóa. Các địa phương phải tổ chức quán triệt quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 để từ đó bổ sung thêm nhiều giải pháp cho các phong trào văn hóa trên địa bàn tỉnh, hướng đến phát huy giá trị văn hóa và con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong tháng 6-2023, sẽ tổ chức hội nghị văn hóa tỉnh Đồng Nai.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, dự báo năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, một bộ phận người dân, công nhân thiếu việc làm, ảnh hưởng thu nhập nên các địa phương tích cực chăm lo an sinh xã hội cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn...

Phát huy mạnh mẽ trí tuệ, tài năng của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tạo. Phấn đấu xây dựng xã hội học tập, văn hóa đọc, khuyến khích phát triển thư viện và đường sách tại các đô thị trên địa bàn tỉnh, qua đó mở mang trí thức cho nhân dân.

Đối với vấn đề môi trường, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bí thư cấp huyện, thành phố chỉ đạo xử lý các sai phạm về môi trường một cách quyết liệt, không được vô cảm trước những hành vi xâm hại môi trường. Có kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị. Xác định các điểm đen về môi trường để có kế hoạch xóa điểm đen.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VPTU
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VPTU

Về quốc phòng - an ninh và phòng chống tham nhũng tiêu cực phải tập trung làm rõ các vụ việc và mức độ sai phạm, qua đó xử lý dứt điểm các sai phạm. Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Không để tình trạng mất kiểm soát vai trò quản lý nhà nước do các loại tội phạm xã hội gây ra. Nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ ngành tư pháp, không để tiêu cực trong nội bộ ngành. Tập trung kiểm soát các công trình dự án, đầu tư công trên địa bàn, công trình nào kém chất lượng là phải xử lý.

Về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm nay sẽ đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Để các mục tiêu của tỉnh đề ra thực hiện hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng là phải nâng tầm đội ngũ cán bộ. Người đứng đầu đơn vị, địa phương phải thượng tôn pháp luật, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; có tầm nhìn dẫn dắt, sâu sát thực tiễn; có sản phẩm cụ thể trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ. Cán bộ lãnh đạo luôn phải gần gũi, lắng nghe dân để giải quyết những bức xúc của dân, không để xảy ra điểm nóng và quan tâm chuyển đổi số; chỉ đạo công tác phát triển Đảng đạt yêu cầu đề ra...

Phương Hằng

Tin xem nhiều