En

Đồng Nai sẽ tổ chức tọa đàm khoa học về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

04:03, 22/03/2023

(ĐN)- Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự kiến cuối tháng 3-2023 sẽ tổ chức tọa đàm khoa học chuyên đề Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn tới.

(ĐN)- Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự kiến cuối tháng 3-2023 sẽ tổ chức tọa đàm khoa học chuyên đề Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn tới.

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề toàn khóa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đối với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban TVTU đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 của tỉnh là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Để việc thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh đạt kết quả cao, Ban TVTU đã xây dựng kế hoạch và dự kiến cuối tháng 3-2023 tổ chức tọa đàm khoa học chuyên đề Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn tới.

Tọa đàm nhằm góp phần nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Làm rõ những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; từ đó xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh...

Phương Hằng

Tin xem nhiều