Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ sử dụng 1 phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc

02:03, 23/03/2023

(ĐN)- Sáng 23-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

(ĐN)- Sáng 23-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: H.Dung
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: H.Dung

Theo báo cáo của Sở TT-TT, đến nay các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh sử dụng nhiều phần mềm quản lý và bản và điều hành công việc khác nhau. Việc sử dụng nhiều phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của các đơn vị khác nhau trên địa bàn tỉnh để gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông của tỉnh và Trục liên thông quốc gia cơ bản ổn định. Tuy nhiên, khi có hướng dẫn thay đổi về tính năng, chức năng và tiêu chí kỹ thuật, quy định cấu trúc dữ liệu thì việc hiệu chỉnh, thay đổi đồng bộ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh rất khó khăn, mất nhiều thời gian.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Sở TT-TT đánh giá thực trạng của các phần mềm đang triển khai, phần mềm nào hiệu quả thì tiếp tục sử dụng, không hiệu quả thì kiên quyết loại bỏ. Đồng thời, có lộ trình để chuyển đổi các phần mềm, lấy ý kiến các sở, ngành để xây dựng hoàn chỉnh khung dùng chung đồng bộ cho cả tỉnh. Trong đó, phải đảm bảo tính bảo mật, an ninh, an toàn mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng giao cho Sở TT-TT chủ trì lựa chọn 1 phần mềm tốt nhất để dùng chung cho toàn tỉnh, đảm bảo liên thông, liên kết hiệu quả giữa các sở, ngành, địa phương. Ngoài tính bảo mật phải có tính mở để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; có tốc độ xử lý văn bản nhanh ở mọi quy mô, nếu xử lý chậm thì phải nâng cấp.

Trong quý 2-2023, Sở TT-TT hoàn chỉnh công tác đấu thầu để quý 3 đưa vào cài đặt, hướng dẫn các đơn vị sử dụng.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều