Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 17-2-2023

07:02, 17/02/2023

Hôm nay ngày 17-2, trong nước sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng như: tại TP.Hải Phòng sẽ diễn Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững…

Hôm nay ngày 17-2, trong nước sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng như: tại TP.Hải Phòng sẽ diễn Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững…

Tại Đồng Nai sẽ diễn ra các sự kiện: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công…

T.H (tổng hợp) - Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều