En

Năm 2023, ngành tín dụng chính sách tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm

06:01, 20/01/2023

(ĐN) - Theo ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh), năm 2023 Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách gắn với đảm bảo nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

(ĐN) - Theo ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh), năm 2023 Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách gắn với đảm bảo nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. (ảnh: Lâm Huấn)
Ông Lê Bá Chuyên, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Lâm Huấn

Cụ thể, theo ông Chuyên, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ. Tích cực tham mưu cho Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả quy chế tổ chức, hoạt động. Phối hợp với UBND và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, tiếp tục tổ chức rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng, đặc biệt là các chương trình cho vay.

Đồng thời, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức hội cơ sở. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch tài chính, thu đúng, thu đủ, tích cực thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn, chỉ tiêu tiết kiệm, đúng định mức: Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và 11 Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện xếp loại tốt; trên 95% đơn vị cấp xã xếp loại chất lượng tín dụng tốt, không có đơn vị xếp loại yếu; duy trì trên 97% Tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt và khá, không có Tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu; Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,25% tổng dư nợ…

Sông Thao


Tin xem nhiều