Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh có 150 sản phẩm OCOP

05:12, 28/12/2022

(ĐN) - Chiều 28-12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh đợt 2-2022.

(ĐN) - Chiều 28-12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị thẩm định, đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh đợt 2-2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi sản phẩm OCOP tỉnh tham quan gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh tham quan gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: B.Nguyên

Trong đợt đánh giá này, có 47 sản phẩm của 32 chủ thể thuộc 10 huyện, thành phố tham gia. Trong đó, có 41 sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng mới, 2 sản phẩm nâng hạng sao và 4 sản phẩm đánh giá lại do sắp hết thời hạn Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Kết quả, 100% sản phẩm đều đạt chuẩn OCOP, gồm 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 35 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 150 sản phẩm OCOP.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh, chương trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2-2022 đạt kết quả tốt cho thấy sự nỗ lực lớn của các địa phương và các chủ thể tham gia chương trình. Đề nghị, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút nhiều chủ thể hơn nữa tham gia.

Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn thêm các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình, nâng cấp sao cho sản phẩm. Sở NN-PTNT cũng cần rà soát các chính sách hỗ trợ, tích hợp thành 1 đề án để có sự đồng bộ, rõ ràng về cơ chế hỗ trợ cho Chương trình OCOP thời gian tới. Sở Công thương tiếp tục công tác hỗ trợ về quảng bá, mở rộng thị trường, thúc đẩy các kênh thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP.

Các sở, ngành cần tổ chức nhiều lớp tập huấn về các kỹ năng về quản lý, nắm bắt thông tin thị trường, kỹ năng bán hàng online cho các chủ thể OCOP.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều