Báo Đồng Nai điện tử
En

Thường xuyên cập nhật thông tin đến đảng viên, người lao động

03:12, 01/12/2022

(ĐN) - Ngày 1-12, đoàn kiểm tra số 3 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó bí thư Đảng ủy khối làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng  năm 2022 ở Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

 

(ĐN) - Ngày 1-12, đoàn kiểm tra số 3 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó bí thư Đảng ủy khối làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng  năm 2022 ở Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh Liêm kết luận buổi làm việc.
Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh Liêm kết luận buổi làm việc.

Trong năm 2022, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong năm 2022, chi bộ đã kiểm tra 4 đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng và giám sát thường xuyên đối với tất cả đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh Liêm ghi nhận, công tác Đảng ở Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh được thực hiện khá tốt, thể hiện được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và công tác quốc phòng, an ninh của đơn vị. Đồng chí đề nghị, thời gian tới chi bộ tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên đăng tải trên trang thông tin nội bộ của đơn vị về chủ trương, nghị quyết, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; những thành tựu của đất nước, của địa phương; những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Bác Hồ; những kinh nghiệm trong xử lý công việc; gương người tốt việc tốt qua đó tạo niềm tin, động lực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công việc của đảng viên, người lao động. Đồng thời, chi bộ xem xét để sớm kiện toàn đủ cấp ủy; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng chiến lược phát triển của đơn vị.

Phương Hằng

Tin xem nhiều