En

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại

05:12, 25/12/2022

(ĐN) - Chiều 24-12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(ĐN) - Chiều 24-12, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022. Tỉnh Đồng Nai có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới trong bối cảnh năm 2022 đầy thách thức. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận trong xã hội, duy trì thông tin tích cực, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tranh thủ và huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình hình quốc tế dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2023 cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì vậy đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để có được những kết quả, điểm nhấn rõ ràng; phải khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của quần chúng nhân dân. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tăng cường công tác thông tin đối ngoại để tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước nhằm huy động được tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, tạo định hướng thống nhất, tăng cường tính thuyết phục trong công tác thông tin, quảng bá cũng như trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá. Bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh...

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 35 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2022, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.

Xuân Tuyến

Tin xem nhiều