Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

03:12, 25/12/2022

(ĐN)- Sáng 25-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia 2022.

(ĐN)- Sáng 25-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia 2022.

Dự hội nghị còn có Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm…

Tại điểm cầu Đồng Nai, có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: K.Liễu
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: K.Liễu

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đối với các nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, người đứng đầu các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa, ban hành các chỉ thị, nghị quyết để triển khai thực hiện; có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở; các cấp, các ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nội dung của đề án, đẩy mạnh lộ trình thực hiện Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo.

Sau 1 năm thực hiện Đề án 06, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xây dựng 4 nghị định của Chính phủ, 2 thông tư của Bộ Công an và 3 thông tư của Bộ Tài chính quy định các nội dung liên quan đến Đề án 06, nhất là thực hiện dịch vụ công trực truyến. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công hoàn thành đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử; 8/28 dịch vụ công theo quyết định 422/QĐ-TTG, ngày 4-4-2022 của Chính phủ. Riêng ngành Công an đã cung cấp 227/227 dịch vụ công trực tuyến…

Về chuyển đổi số, trong 12 chỉ tiêu đặt ra tại kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đến hết năm 2022 có 9 chỉ tiêu hoàn thành (3 chỉ tiêu chưa hoàn thành có 1 chỉ tiêu gần hoàn thành, 2 chỉ tiêu còn lại cần sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương để đạt được trong năm 2023)…

Hội nghị đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; ngoài những công việc theo lộ trình Đề án 06, cần tập trung khắc phục những “điểm nghẽn" của năm 2022.

Kim Liễu

Tin xem nhiều