En

Hôm nay có gì? Ngày 27-12-2022

07:12, 27/12/2022

Hôm nay 27-12, Đồng Nai sẽ tổ chức hội nghị họp mặt và khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 200 người có uy tín đại diện cho gần 198 ngàn đồng bào các dân tộc thiểu số.

Hôm nay 27-12, Đồng Nai sẽ tổ chức hội nghị họp mặt và khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 200 người có uy tín đại diện cho gần 198 ngàn đồng bào các dân tộc thiểu số. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng thể hiện được vai trò cầu nối và chủ động, tích cực đồng hành với chính quyền địa phương xây dựng quê hương.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tỉnh cùng UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng làm trái, trục lợi chính sách từ các chương trình dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời biểu dương, khen người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc…

T.H (tổng hợp)

Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều