Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuẩn mực, văn minh

05:10, 28/10/2022

(ĐN) - Chiều 28-10, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

(ĐN) - Chiều 28-10, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân.
Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân.

Công đoàn Viên chức tỉnh đang quản lý 72 Công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 6.800 đoàn viên. Thực hiện Nghị quyết 09 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm,liêm chính, sáng tạo”, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức về mục đích, ý nghĩa và nội dung của nghị quyết đến các Công đoàn cơ sở. Cuộc vận động đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, đoàn viên tham gia, tạo không khí thi đua làm việc khoa học, rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, tích cực tham gia cải cách hành, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận góp ý dự thảo báo cáo đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 8 cá nhân. Đồng thời khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt kết quả tốt trong việc thực hiện Nghị quyết 09 của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Lan Mai

Tin xem nhiều