Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng mai 22-9, khai mạc Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X

10:09, 21/09/2022

(ĐN) - Sáng mai 21-9, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, sẽ diễn ra kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X.

(ĐN) - Sáng mai 21-9, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, sẽ diễn ra kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo dự cuộc họp thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo dự cuộc họp thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Kỳ họp nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành, chỉ đạo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về 15 nội dung. Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về 11 nội dung; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về 2 nội dung và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về 1 nội dung. Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ giữa kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X.

Các đại biểu sau đó sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về toàn bộ nội dung kỳ họp. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 15 nghị quyết có sức tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồ Thảo

 

 

Tin xem nhiều