HĐND với cử tri

Cập nhật lúc 03:20, Thứ Sáu, 16/09/2022 (GMT+7)

Cử tri xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ phản ảnh: Hệ thống mương thoát nước tại khu vực xã Xuân Bảo thuộc tuyến đường Xuân Định, H.Xuân Lộc đi Lâm San, H.Cẩm Mỹ chưa được nạo vét, dẫn đến vào mùa mưa không kịp thoát nước, bùn tràn ra đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông và làm bề mặt đường nhanh xuống cấp; đồng thời, hiện trạng mương thiết kế nhỏ, không đảm bảo việc tiêu thoát nước. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước trên, nhằm tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Trả lời:

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GT-VT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

- Qua khảo sát thực tế hiện trạng tuyến đường tỉnh 765B (Xuân Định - Lâm San), Sở GT-VT nhận thấy hiện trạng hệ thống thoát nước trên tuyến chưa đồng bộ, bao gồm: mương kín, mương hở, mương bê tông, mương đất... Một số hộ dân thực hiện san lấp bê tông trên nắp đan để tạo lối ra vào và làm mặt bằng kinh doanh, đây cũng chính là một phần nguyên nhân dẫn đến việc tiêu thoát nước cho khu vực xã Xuân Bảo bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, trong quá trình phối hợp đi khảo sát với các sở, ngành để tổng hợp thống nhất báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho lập các dự án duy tu, sửa chữa đột xuất các tuyến đường tỉnh, Sở sẽ đưa nội dung này vào để được xem xét thống nhất lập dự án bổ sung mương thoát nước tại vị trí này để xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt trên.

- Đối với việc nạo vét hệ thống thoát nước, đầu quý II-2022, Sở GT-VT đã chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thực hiện nạo vét toàn bộ hệ thống thoát nước trên tất cả các tuyến tỉnh. Trong đó, tuyến đường tỉnh 765B (Xuân Định - Lâm San), ngoài việc nạo vét hệ thống thoát nước hiện hữu còn thực hiện đào bổ sung một số mương đất để tăng cường khả năng thoát nước.

- Đối với kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Sở GT-VT sẽ triển khai thực hiện khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

 

.
.
;
.
.