Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả

10:08, 14/08/2022

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt đề án Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt đề án Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo quyết định, mục tiêu tổng quát của đề án là đổi mới toàn diện, tạo sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, khả thi, phù hợp với tính chất, mục tiêu, yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực tiễn cuộc sống; đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, sử dụng pháp luật của cơ quan, tổ chức, người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của đề án nhằm ban hành khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khoa học, khách quan, khả thi, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn. Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, tổng kết quá trình thí điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện thể chế và xây dựng các giải pháp phù hợp về đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi cả nước.

Đề án triển khai thực hiện từ năm 2022-2026.

Theo chinhphu.vn

Tin xem nhiều