Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Hôm nay có gì? ngày 28-7-2022

08:07, 28/07/2022

Hôm nay 28-7, nhiều sự kiện thời sự, kinh tế- xã hội diễn ra  trong tỉnh, trong đó có Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5-11-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) và Thông tri số 22-TT/TU ngày 10-7-2013 của Ban TVTU về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn" trên địa bàn tỉnh. 

Hôm nay 28-7, nhiều sự kiện thời sự, kinh tế- xã hội diễn ra  trong tỉnh, trong đó có Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5-11-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) và Thông tri số 22-TT/TU ngày 10-7-2013 của Ban TVTU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm (2010 - 2020), đã có hơn 65,5 ngàn người lao động nông thôn được tham gia hơn 2,2 ngàn lớp đào tạo nghề trong toàn tỉnh. Trong đó có hơn 60, 2 ngàn người đã tốt nghiệp, hơn 54,6 ngàn người có việc làm, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề của các khóa đạt trên 90%.

Tại Công ty TNHH Vopak Việt Nam (H.Nhơn Trạch), lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP.Rotterdam (Hà Lan) trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần; xúc tiến thương mại và đầu tư; biến đổi khí hậu; giáo dục...

Nhật Hạ (tổng hợp)

                                        Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều