Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm hiểu về vấn đề cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc

06:06, 24/06/2022

(ĐN) - Sáng 24-6, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Nai tổ chức Sinh hoạt Câu lạc Lý luận trẻ Đồng Nai quý II năm 2022 (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến) tìm hiểu về nội dung chương IV - Vấn đề cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(ĐN) - Sáng 24-6, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Nai tổ chức Sinh hoạt Câu lạc Lý luận trẻ Đồng Nai quý II năm 2022 (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến) tìm hiểu về nội dung chương IV - Vấn đề cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham gia sinh hoạt trực tiếp tại điểm cầu cơ quan Tỉnh đoàn tham gia đóng góp ý kiến (Ảnh: CTV)
Các đại biểu tham gia sinh hoạt trực tiếp tại điểm cầu cơ quan Tỉnh đoàn tham gia đóng góp ý kiến (Ảnh: CTV)

Anh Nguyễn Minh Kiên, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh cho biết, trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn gây go, quyết liệt, tháng 10-1947 tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm nổi tiếng: Sửa đổi lề lối làm việc. Tính đến nay, tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc đã ra đời 75 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Bên cạnh đó, năm 2022 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp, vì vậy, Ban chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh chọn nội dung chương IV của tác phẩm để cùng trao đổi nhằm hiểu sâu sắc về vấn đề công tác cán bộ đặt ra trong tác phẩm.

Theo đó, tại buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm và các thành viên trong CLB Lý luận trẻ đã cùng trao đổi và nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt là tham gia phân tích nội dung chương IV - Vấn đề cán bộ trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc để hiểu thêm và biết cách vận dụng trong thực tiễn về công tác đào tạo cán bộ, lựa chọn cán bộ, dùng cán bộ…

Nga Sơn
 

Tin xem nhiều