Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương tiếp nhận và tiêm vaccine phòng Covid-19

02:06, 02/06/2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, Sở ngành trong tỉnh khẩn trương tiếp nhận và tiêm vaccine phòng Covid-19, coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, lãng phí vaccine.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, Sở ngành trong tỉnh khẩn trương tiếp nhận và tiêm vaccine phòng Covid-19, coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, lãng phí vaccine.

 Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra khả năng tổ chức tiêm vaccine của các đơn vị tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Từ đó xây dựng phương án tiếp nhận vaccine đảm bảo số lượng vaccine tiếp nhận phải đáp ứng với năng lực tiêm chủng. Tuyệt đối không nhận vaccine khi năng lực tiêm vaccine không đáp ứng và đảm bảo tiến độ về thời gian, hạn sử dụng, gây lãng phí vaccine. Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng, điều tiết và chỉ đạo công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đúng đối tượng, tiến độ thời gian, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, cập nhật dữ liệu tiêm chủng nhanh, kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, các cơ quan báo chí đa dạng hóa các hình thức truyền thông phù hợp với tình hình mới trên địa bàn tỉnh về lợi ích của việc tiêm vaccine và lợi ích, tính an toàn của vaccine để người dân hiểu và tham gia tiêm chủng đầy đủ. Bên cạnh đó, phối hợp với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Đồng Nai hướng dẫn các điểm tiêm chủng sử dụng công cụ quản lý các phần mềm hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, Sổ sức khỏe điện tử, Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở LĐ-TBXH, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp rà soát, vận động người lao động tham gia tiêm vaccine theo quy định; cung cấp danh sách người lao động, thống nhất thời gian, địa điểm tiêm phù hợp với cơ quan y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng đối với số lượng vaccine được phân bổ, đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý II-2022; tiêm cho trẻ em và tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo quy định. Địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân, cho trẻ em, nếu để xảy ra dịch trên địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hạnh Dung


Tin xem nhiều