Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thiện hồ sơ báo cáo tiền khả thi các dự án của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

09:06, 26/06/2022

(ĐN) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về các dự án cao tốc: Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

(ĐN) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 184/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về rà soát tiến độ thực hiện các dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Đồng Nai - Lâm Đồng), Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương khi hoàn thành xây dựng sẽ kết nối hoàn chỉnh với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, rút ngắn thời gian đi lại giữa Tây nguyên với Đông Nam bộ
Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương khi hoàn thành xây dựng sẽ kết nối hoàn chỉnh với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, rút ngắn thời gian đi lại giữa Tây nguyên với Đông Nam bộ

Theo đó, để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và sớm triển khai đầu tư xây dựng các dự án thành phần của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GT-VT, UBND tỉnh Lâm Đồng với trách nhiệm là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án thành phần, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và Hội đồng thẩm định liên ngành trong việc rà soát, giải trình, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án theo quy định pháp luật, bảo đảm đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ GT-VT và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật, phấn đấu khởi công đoạn Dầu Giây - Tân Phú và Tân Phú - Bảo Lộc trong quý II-2023 và hoàn thành các dự án trong năm 2026.

Hội đồng thẩm định liên ngành khẩn trương có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án Đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo hình thức PPP.

Tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương với tổng chiều dài 220km đã được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1-9-2021. Dự án Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương được chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dầu Giây - Tân Phú; Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương. Đây là tuyến đường cao tốc có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối với tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Việc sớm triển khai các dự án thành phần và toàn tuyến sẽ hình thành hệ thống giao thông kết nối khu vực Tây nguyên và vùng Đông Nam bộ.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều