En

Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử của Sở Tài chính

09:06, 26/06/2022

(ĐN)- Sở Tài chính vừa công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

(ĐN)- Sở Tài chính vừa công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cụ thể, trong giờ hành chính gọi Thanh tra Sở Tài chính 02513.842.284 hoặc số Chánh Thanh tra Sở Tài chính Đặng Thành Châu 0913.137.282. Tất cả các giờ trong ngày gọi Chánh Thanh tra Sở Tài chính Đặng Thành Châu 0913.137.282. Địa chỉ thư điện tử Sở Tài chính: vbstaichinh@dongnai.gov.vn.

Nội dung tiếp nhận thông tin bao gồm: các thông tin, tin báo của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về hành vi sách nhiễu, gây phần hà, tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính trong giải quyết công việc.

An An

Tin xem nhiều