En

8 sở ngành tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%

04:06, 28/06/2022

(ĐN) - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết, đến nay có 8 đơn vị đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 90% gồm các sở: VH-TTDL, KH-CN, NN-PTNT, TT-TT, KH-ĐT, Ngoại vụ, Tài chính và Công thương. 

 

(ĐN) - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết, đến nay có 8 đơn vị đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 90% gồm các sở: VH-TTDL, KH-CN, NN-PTNT, TT-TT, KH-ĐT, Ngoại vụ, Tài chính và Công thương. Đây cũng là những sở ngành có số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 cao, hoàn toàn trên môi trường internet.

Đoàn viên tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dân cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính
Đoàn viên tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dân cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó với các sở ngành nói trên, người dân và doanh nghiệp chủ yếu lựa chọn phương pháp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh và qua phần mềm của các bộ ngành thay cho phương pháp nộp hồ sơ trực tiếp tại các quầy tiếp nhận hồ sơ đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Nhờ số lượng người dân và doanh nghiệp chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 cao nên nhiều sở ngành đã giảm việc cắt cử công chức trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Hiện Trung tâm Hành chính công tỉnh đang tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị này đang tiếp tục đầu tư hiện đại hóa, tăng tốc độ đường truyền dữ liệu để xứ lý nhanh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân nộp bằng hình thức trực tuyến.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều