Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

03:06, 28/06/2022

(ĐN) - Ngày 28-6, UBND H.Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn H.Vĩnh Cửu.

(ĐN) - Ngày 28-6, UBND H.Vĩnh Cửu tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn H.Vĩnh Cửu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu huyện tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình tín dụng chính sách đối với đời sống xã hội, gồm: tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách huyện để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng. Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và của toàn thể nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách qua đó ngăn ngừa tiêu cực cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Còn theo Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Thị Dung, thông qua 8 chương trình cho vay, gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, học sinh - sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho người lao động, 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân hơn 1,4 ngàn tỷ đồng với trên 48,2 ngàn lượt hộ, cá nhân vay. Điều này góp phần giúp cho trên 10 ngàn hộ thoát nghèo, hỗ trợ trên 8,7 ngàn người tự tạo việc làm, giúp 11,6 ngàn học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn được học tập, hỗ trợ xây mới và cải tạo 24 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn…

Sông Thao


Tin xem nhiều