Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế

11:04, 05/04/2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Người lao động Công ty CP Taekwang Vina Industrial (TP.Biên Hòa) trong giờ làm việc.
Người lao động Công ty CP Taekwang Vina Industrial (TP.Biên Hòa) trong giờ làm việc.

Theo đó, chương trình đặt ra mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm trên 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt dự toán giao và tổng vốn đầu tư xã hội huy động 5 năm trên 500 ngàn tỷ đồng... 

Bên cạnh đó, tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân. Phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Đối tượng hỗ trợ bao gồm: người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh. 

Hồ Thảo

Tin xem nhiều