Báo Đồng Nai điện tử
En

83/157 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới

04:03, 15/03/2022

(ĐN) - Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đào Nguyên: đến thời điểm này, toàn tỉnh có 83/157 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm kỳ 2022-2027.

(ĐN) - Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đào Nguyên, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 83/157 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong số này, 100% tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã, phường, thị trấn của các huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú, Xuân Lộc và Nhơn Trạch đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp xã nhiệm kỳ mới. Riêng các địa phương còn lại đặt mục tiêu trong Qúy II-2022 sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng theo bà Đào Nguyên, dự kiến đến Qúy IV-2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đang được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh gấp rút triển khai thực hiện.

Sông Thao

 

 

Tin xem nhiều