Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã

03:12, 07/12/2021

(ĐN) - Sáng 7-12, hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp...

(ĐN) - Sáng 7-12 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.  Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị

Về kết quả triển khai Nghị quyết số 13 và Luật HTX năm 2012, tính đến nay, cả nước có 97% HTX nông nghiệp thực hiện đăng ký lại, chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Từ năm 2002 đến nay, cả nước đã giải thể, sáp nhập trên 4,5 ngàn HTX yếu kém, ngừng hoạt động; thành lập mới trên 14,5 ngàn HTX nông nghiệp đưa tổng số HTX nông nghiệp của nước ta lên đạt gần 18 ngàn HTX. Đáng chú ý, tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước 20 năm qua đạt gần 8,2 ngàn tỷ đồng. KTTT, HTX đã có những tiến bộ cả về số lượng, chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KTTT, HTX vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập như: quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 13 còn chậm, một số cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương còn lúng túng, thiếu các biện pháp, giải pháp cụ thể, thậm chí chưa thực sự quan tâm đúng mức. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh, nhưng số HTX hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu tính bền vững, quy mô nhỏ.

Tại Đồng Nai, tỉnh có nhiều lợi thế phát triển KTTT, HTX, nhất là trong khu vực phi nông nghiệp. Xác định rõ nhiệm vụ và tầm quan trọng của việc phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX, lãnh đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực địa phương để hỗ trợ KTTT, HTX phát triển. Tuy nhiên, thực tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như: HTX phát triển chưa xứng với tiềm năng; tốc độ phát triển, hình thành KTTT nói chung còn chậm so với nhịp độ phát triển chung của các thành phần kinh tế khác; chưa thể hiện rõ nét tính chất của các mô hình HTX kiểu mới…

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai

Trong thời gian tới, tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT và HTX; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho KTTT và HTX phát triển; nhân rộng các mô hình hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; ưu tiên bố trí ngân sách để cùng huy động nguồn lực xã hội phát triển KTTT và HTX… 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. KTTT và HTX là thành phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục xác định vai trò quan trọng của khu vực KTTT; đồng thời thống nhất nhận thức về quan điểm phát triển KTTT phải theo đúng bản chất là tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, phục vụ thành viên là chính và tách bạch với mô hình doanh nghiệp.

Trong giai đoạn mới, các nội dung sẽ được quan tâm thực hiện như: Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản thi hành Luật HTX 2012; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, liên hiệp HTX lĩnh vực phi nông nghiệp; huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX... Đặc biệt, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều