Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Cẩm Mỹ hình thành 4 vùng phát triển

08:12, 10/12/2021

(ĐN)-Trong quy hoạch xây dựng vùng, H.Cẩm Mỹ xác định sẽ phát triển đô thị gắn với vùng công - nông nghiệp công nghệ cao, tập trung chuyên canh. Do đó, H.Cẩm Mỹ sẽ phân thành 4 vùng và được phân bổ quỹ đất để phát triển.

(ĐN)-Trong quy hoạch xây dựng vùng, H.Cẩm Mỹ xác định sẽ phát triển đô thị gắn với vùng công - nông nghiệp công nghệ cao, tập trung chuyên canh. Do đó, H.Cẩm Mỹ sẽ phân thành 4 vùng và được phân bổ quỹ đất để phát triển.

Trong đó gồm có: vùng đô thị trung tâm phát triển đô thị đi kèm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, văn hóa, giải trí. Quy mô vùng này hơn 8,7 ngàn ha, gồm TT.Long Giao và các xã Nhân Nghĩa, Xuân Đường. Vùng phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, chuyên ngành và dịch vụ hậu cần, kho bãi với quy mô gần 12,3 ngàn ha gồm các xã: Sông Nhạn, Xuân Quế, Thừa Đức. Vùng đô thị gắn kết khu nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh là vùng đệm phát triển đô thị với quy mô hơn 8,4 ngàn ha có các xã: Xuân Bảo, Bảo Bình và Xuân Mỹ. Vùng phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh, du lịch sinh thái, quy mô hơn 16,8 ngàn ha bao gồm các xã: Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Lâm San.

Trong 10 năm tới, huyện đã quy hoạch sử dụng đất thêm gần 2,5 ngàn ha để triển khai các dự án giao thông kết nối hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội.

Hương Giang

Tin xem nhiều