Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ đưa người lao động tỉnh Bạc Liêu trở lại Đồng Nai làm việc

04:11, 25/11/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về phối hợp, hỗ trợ đưa người lao động (NLĐ) của tỉnh Bạc Liêu trở lại Đồng Nai làm việc.

 

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về phối hợp, hỗ trợ đưa người lao động (NLĐ) của tỉnh Bạc Liêu trở lại Đồng Nai làm việc.

Người lao động tại Đồng Nai về quê phòng dịch trong tháng 9-năm 2021
Người lao động tại Đồng Nai về quê phòng dịch trong tháng 9-năm 2021

Trước đó, UBND tỉnh nhận được văn bản của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phối hợp, hỗ trợ đưa NLĐ tỉnh Bạc Liêu trở lại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TP.HCM làm việc. Theo nội dung văn bản, nhằm tạo điều kiện cho tỉnh Bạc Liêu giải quyết việc làm, ổn định đời sống NLĐ; đồng thời, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động khi các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố nói trên trở lại sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ trở lại làm việc, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19 của các địa phương. UBND tỉnh Bạc Liêu giao Sở LĐ-TBXH phối hợp Sở LĐ-TBXH các địa phương cung cấp danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đến người dân tỉnh biết, đăng ký trở lại làm việc và hỗ trợ NLĐ trở lại làm việc theo nhu cầu.

Căn cứ vào văn bản đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liệu, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở LĐ-TBXH tỉnh làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu để có phương án hỗ trợ theo quy định.

Lan Mai

Tin xem nhiều