Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm ngưng tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp đối với người dân, doanh nghiệp cư trú tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội

02:06, 02/06/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Hành chính công và Chủ tịch UBND cấp huyện tạm ngưng tiếp nhận, trả hồ sơ trực tiếp đối với người dân, doanh nghiệp cư trú tại các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp. Trường hợp cấp thiết, người dân, doanh nghiệp liên hệ Tổng Đài dịch vụ công tỉnh Đồng Nai 0251.1022 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Cùng với đó, chỉ đạo nhân sự làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã tiếp nhận trực tiếp đối với thủ tục hành chính (TTHC) cấp bách, có thời hạn người dân phải thực hiện ngay mà không thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (các TTHC như: khai tử, hồ sơ giao dịch bảo đảm...).

UBND tỉnh cũng chỉ đạo đối với các TTHC đã thực hiện được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thì thực hiện nộp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với các TTHC chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến, đề nghị các đơn vị hướng dẫn triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, không thực hiện tiếp nhận trực tiếp (trừ các trường hợp đặc biệt do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quyết định).

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế để bố trí hợp lý công chức tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa để tiếp nhận các hồ sơ cấp bách, hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo việc tiếp nhận giải quyết TTHC theo quy định (không được từ chối tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC); đồng thời đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Tổng đài 1022 phối hợp với các sở, ban ngành, Bưu điện thực hiện thông tin, truyền thông, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (đối với các hồ sơ đã triển khai dịch vụ công trực tuyến) hoặc qua hình thức dịch vụ bưu chính công ích (đối với các thủ tục hành chính còn lại). Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa các cấp thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký đặt lịch hẹn giờ làm việc qua Tổng đài 1022 để hạn chế tập trung đông người tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều